Back in Business in Corona tijd

BACK IN BUSINESS
De nieuwe beweging om samen het verschil te maken, nieuwe kansen te creëren, ideeën te delen en ondernemers met elkaar te verbinden.
Juist in en ná deze Corona-crisis.
Co-creatie is onze kernwaarde, daarom ontwikkelen we het concept graag samen verder en is dit een eerste aanzet om u uit te dagen met uw input te komen.

Pernille la Lau, Harm Oljans en Jeroen Plemp

Bijhorende format(s): Back in Business